Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - P A N G E E A
 
Editorial board

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Societatea Română de Geografie, Filiala Alba 


Senior Associate Editors (SAE) 

Prof. PhD. Athanasios D. STYLIADIS - Kavala Institute of Technology & Education, Drama, Greece

Prof. PhD. Andràs SZEPES - University of West Hungary Székesfehérvár, Hungary

Prof.dr. Gheorghe UDUBAŞA - Corresponding member. Romanian Academy

Assoc.prof.PHd. SORIN SILVIU UDUBAŞA University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics

Dr. OCTAVIAN MÂNDRUŢ - Institute of Education Sciences

Prof.univ.dr.HC GHEORGHE C.POPESCU, Universitatea Bucureşti Honorary President of the Romanian Society of Economic Geology 

Prof. PhD.  NICOLAE LUDUŞAN - Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania

Prof. PhD. LEVENTE DIMEN - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

Prof. Marcel ARĂBOAEI - Colegiul Naţional "Horea, Cloşca şi Crişan", Alba Iulia

 

 

Editorial Committee

Assist.prof.PhD. BORSAN TUDOR - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Assist.prof.PhD. KONCSAG MAGDOLNA EVA - Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia 

Assist.lect.PhD. BARA MONICA ANGELA - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Prof. Marian MUNTEAN -  Societatea de Geografie Alba

 


Editor-in-chief

Assist.lect.PhD. BARA MONICA ANGELA  Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

E-mail: angelabara2008@yahoo.com

 

Assistant editor-in-chief 

Assist.prof.PhD. KONCSAG MAGDOLNA EVA Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

E-mail: eva_koncsag@yahoo.com

 

 

 

 

ISSN 1841-1517