Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - P A N G E E A
 
Editorial board

 

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia
Societatea Română de Geografie, Filiala Alba 


Editorial board 

Prof. PhD. Athanasios D. STYLIADIS - Kavala Institute of Technology & Education, Drama, Greece

Prof. PhD. Andràs SZEPES - University of West Hungary Székesfehérvár, Hungary

Prof.dr. Gheorghe UDUBAŞA - Corresponding member. Romanian Academy

Assoc.prof.PHd. SORIN SILVIU UDUBAŞA University of Bucharest, Faculty of Geology and Geophysics

Dr. OCTAVIAN MÂNDRUŢ - Institute of Education Sciences

Prof.univ.dr.HC GHEORGHE C.POPESCU, Universitatea Bucureşti Honorary President of the Romanian Society of Economic Geology 

Prof. PhD.  NICOLAE LUDUŞAN - Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, Romania

 

Editorial Committee

Prof. PhD. LEVENTE DIMEN - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Assist.prof.PhD. BORSAN TUDOR -Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Assist.lect.PhD. BARA MONICA ANGELA - Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Prof. Marian MUNTEAN -  Societatea de Geografie Alba

Prof. Marcel ARĂBOAEI - Colegiul Natţonal “Horea, Cloşca şi Crişan”, Alba Iulia

Prof. Cornel RESIGA

 

ISSN 1841-1517