Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Prezentare revistă

 

           Revista PANGEEA publică lucrări (articole) din domeniul Geologiei şi Geografiei. Sunt preferate articole pe teme de: Geologie regională, Zăcăminte, Geomorfologie, Hidrologie şi Hidrogeologie, Climatologie, Mediu, Geografie Economică şi a Populaţiei, Demografie, Sociologie.

            În revistă pot publica lucrări specialiştii din domeniile respective, cadre didactice din universităţi, licee şi gimnazii, cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

            Revista nu percepe taxe de publicare şi oferă un exemplar gratutit pentru persoanele care publică în numărul respectiv.

         Apare la Editura "Aeternitas" din Alba Iulia (România) şi este înscrisă în Catalogul Bibliotecii Naţionale a României cu ISSN 1841-1517 şi este înscrisă în Baze de Date Internaţională (BDI) ca "Index Copernicus" si "CEEOL". 

 

Profesiunea de credinta a revistei PANGEEA

 

 

     Viaţa cotidiană ne îndeamnă să încercăm a fi entuziaşti iubitori ai naturii locurilor în mijlocul cărora trăim şi să ne aplecăm asupra paginilor acestei reviste, izvorâte dintr-o veche patimă, din dragoste pentru natură. Ele se adresează celor ce doresc să pătrundă în tainele Pământului, fie că sunt elevi, studenţi, tineri sau mai vârstnici doritori de cunoaştere, specialişti sau simpli iubitori ai naturii planetei pe care vieţuim.

 

     Prin bogăţia şi varietatea informaţiilor, revista vrea să reprezinte o sursă documentară şi pentru cei interesaţi în cunoaşterea Pământului ca o preocupare personală. Pe de altă parte, revista vine să completeze un spaţiu din publicistica ştiinţifică românească şi pe meleagurile Albei, susţinută fiind de un grup de profesori entuziaşti şi inimoşi. Am fi bucuroşi să aflăm că frânturile de imagini adunate în paginile revistei ar putea deştepta, în inima celor care iubesc natura, aceleaşi dorinţe care au dat năvală la poarta gândurilor celor care scriu, atunci când se învrednicesc să le aştearnă pe hârtie.

 

     Dorim revistei să-şi menţină pledoaria pentru cunoaşţerea naturii, a înfrăţirii cu natura, prilej cu care omul modern poate descoperi frumosul natural şi se poate descoperi pe sine prin flacăra purificatoare a pasiunii. "Profesiunea de credinţă" a revistei se poate formula astfel:

 

"Deschide revista ca să afli ce au gândit alţii, închide revista ca să gândeşti tu însuţi !"

 

Site Web imbunatatit in cadrul proiectului "Actiuni si instrumente suport pentru sustinerea cercetarii de excelenta din Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia", cod proiect: CNFIS-FDI-2019-066