Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2005

 

     DIRECŢII STRATEGICE DE ACŢIUNE ÎN PROCESUL DE ARMONIZARE A LEGISLAŢIEI NAŢIONALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI CU STANDARDELE UNIUNII EUROPENE - Conf.univ.dr ing. Gabriel Băbuţ


     SISTEME CELULARE DE FIXARE A SOLURILOR PREDISPUSE LA DEGRADARE - Dr. ing. Ovidiu Bălăcescu, Drd. ing. Constantin Ilie Olariu


     OPTIMIZARI SINERGETICE DUPA CRITERII VALORICE GLOBALE, INSTRUMENT METODOLOGIC PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A ECONOMIEI - Conf.dr.ing Dimitrie Clepan


     MINING VOIDS AND THEIR INFLUENCE ON THE GROUND SURFACE - Prof. Eugen Cozma, Prof. Ilie Onica, Ass.prof. Tudor Goldan, Ass. Bogdan Cozma


     ŞTIINŢA CA SUPORT AL DEZVOLTĂRII DURABILE - Lector univ. drd. Gabriel Croitoru


     ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN - Lect.univ.dr. Levente Dimen, Lect.univ.dr. Ioan Ienciu


     AFFECTING THE ATMOSPHERE BY THE SPONTANEOUS COMBUSTION OF COAL IN STORAGE AREA - Ass.prof. Tudor Goldan, Prof. Eugen Cozma, Prof.  Ilie Onica


     ENERGIA GEOTERMALÃ - SURSĂ REGENERABILĂ DE ENERGIE, ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE - Şef lucrări ing. Liliana Indrie


     PROCESELE TEHNOLOGICE POLUANTE, ÎN CADRUL OBIECTIVELOR INDUSTRIALE DE PRELUCRARE A MINEREURILOR DE LA ZLATNA - Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan


     UTILIZAREA MAŞINILOR DE FLOTAŢIE TIP COLOANĂ LA EPURAREA APELOR UZATE INDUSTRIALE - Ec.drd.ing. Gelu Agafiel Mărăcineanu, Ing. Gheorghe Tipei


     ASPECTE PRIVIND EFECTELE POLUĂRII DUNĂRII ÎN SECTORUL SUPERIOR ROMÂNESC - Conf.dr.chim. Aronel Matei, Conf.dr.ing.chim. Eugen Traistă, Conf.dr.ing. Camelia Badulescu, Conf.dr.fiz. Ion Stoicoiu


     PRINCIPIILE INTEGRARII PROBLEMATICII  PROTECŢIEI MEDIULUI ÎN STRUCTURA ÎNVAŢAMÂNTULUI UNIVERSITAR - Conf.univ.dr.ing. Roland Moraru, Conf.univ.dr ing. Gabriel Babuţ


     INFLUENŢA POLITICILOR MACROECONOMICE ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - Lect.univ.dr. Constanţa Popescu, Dr.ing. Constantin Popescu


     ENVIRONMENTAL INDICATORS AS AN IMPORTANT PART WHEN DESCRIBING SUSTAINABLE DEVELOPMENT – Conf.univ.dr. Ildiko Tulbure


     VISUALIZATION AND SIMULATION OF CRITICAL SITUATIONS CAUSED BY FLOODING - Viveca Asproth, Associate professor