Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2016

 


 Cuprins romana 

 

Cuprins engleza 

 
1. ASPECTS REGARDING ENVIRONMENTAL ASSESSEMENT AND MODELING, Levente Dimen, Tudor Borşan 

2. SOME ASPECTS REGARDING TRAFFIC RELATED  ENVIRONMENTAL POLLUTION, Ildiko Tulbure, Adina Sârb

 
 3. CONȚINUTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL, NECESAR CONSTRUIRII UNUI PARC FOTOVOLTAIC , Koncsag Magdolna Eva

 4.TELURUL - METAL CU IMPLICAŢIE ENERGETICĂ, Gheorghe C. Popescu 
 
  5. SATELE COMUNEI FĂRĂU DIN JUDEŢUL ALBA, Nicolae Luduşan, Mihaela - Cecilia Budiu 

  6. UTILIZAREA TEHNOLOGIEI GIS LA EVIDENŢIEREA MONUMENTELOR FUNERARE DIN CIMITIRUL EVREIESC, ALBA IULIA, Tudor Borşan, Levente Dimen, Monica Angela Bara, Dincă Constantin
 
  7. EFECTELE APLICĂRII LEGII NR.165/2013 ÎN COMUN RĂCHITOVA, JUDEŢUL HUNEDOARA, Andreea Begov Uungur, Tudor Salagean, Alin Gheorghe Furdui 
 
  8. CONDIŢII CLIMATICE FAVORABILE ŞI RESTRICTIVE PENTRU CULTURA PLANTELOR ÎN DEPRESIUNEA ALBA IULIA - TURDA, Cătălina Mărculeţ, Ioan Mărculeţ 
 
  9.     TRADIŢIA MINERITULUI LA ROŞIA MONTANĂ, Nicolae Luduşan, Monica Aangela Bara, MAGDOLNA EVA KONCSAG
 
 10.   MODELE DE PRELUCRARE STATISTICĂ PRIMARĂ A DATELOR ÎN CERCETAREA SOCIOLOGICĂ, Monica Agela Bara 

 11. SURSE NECONVENŢIONALE DE ENERGIE - TENDINŢE ALE PIEŢEI  ŞI INDUSTRIEI, Florina Gavrilă (Voicu)

  12. QATARUL ÎNTRE EXTREME GEOGRAFICE ŞI GEOPOLITICE, Marcel Araboaei
 
  13. CONTRIBUŢII GEOPOLITICE ROMÂNEŞTI LA STABILITATEA EUROPEI,  Marian Muntean, Ioana Muntean

  14. BASCII ŞI ROMÂNII. ORIGINEA DACO-ESKUARĂ A UNOR ELEMENTE ONOMASTICE DACOROMÂNE, Ioan Ştefan Hanciu, Jose Luis Tome 
 
  15. ETIMOLOGIA ŞI SEMANTICA UNOR LOCURI DIN ROMÂNIA, Ioan Ştefan Hanciu
 
  16.   SCURTE OBSERVAŢII ASUPRA  ORIGINII TOPONIMELOR CRIŞ, BIHOR, ZĂRAND, ARDEAL, TRANSILVANIA, BĂRĂGAN ŞI BARAOLT,Ioan Ştefan Hanciu

  17.   VALUL DE CĂLDURĂ DIN DECEMBRIE 1989 -STUDIU DE CAZ-,Alexandru Simu 
 
  18. PĂMÂNTUL CA PLANETĂ, Mihaela Mihinda 
 
  19. EDUCAŢIA ECOLOGICĂ - COMPONENTĂ  A "NOILOR EDUCAŢII", Maria Raica
 
  20. REPERE EMBLEMATICE ALE TURISMULUI BLĂJAN, Mihaela Lucia Tutelea
 
  21. SEBEŞUL ŞI PROBLEMELE DE MEDIU, Maria Viorela Costea