Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2003

 

     IMPACTUL RESURSELOR NATURALE ASUPRA DEZVOLTARII ACTIVITATII TURISTICE DIN ZONA MUNTILOR APUSENI - Prof.univ.dr. Filimon Stremţan, lect. univ. dr. Iulia Iuga, prep. univ. dr. Andreea Bolog


     ECOTURISMUL IN ARIILE PROTEJATE - Asist.univ.drd. Claudia Pătruţ

 

     FAVORABILITATI SI FACTORI DE RlSC ASUPRA ASEZARILOR RURALE DIN COMUNA ŞUGAG - Prof Mioara Bulbucan


     PARCUL TURISTIC AL VAII SEBESULUI - Prof. Cosmin Apolzan, Prof. Alina Apolzan

 

     RADIATIILE SI MEDIUL INCONJURATOR - Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan, masterand Monica Angela Luduşan

 

     METODE DE ANALIZA UTILIZATE IN DETERMINAREA URMELOR DE METALEGRELE - Lect.univ.drd. Maria Popa


     EFECTUL ACTIVITATILOR MINIERE SI DE PRELUCRARE A MINEREURILOR ASUPRA CALITATII MEDIULUI DIN MUNCEII ROSIEI MONTANE - Prof. Nicolae Vereş


     DEZECHILIBRE ENVIROMENTALE IN REGIUNEA MINIERA ROSIA POIENI - Prof. Daniela Marian


     PROBLEME DE OCROTIRE A MEDIULUI PE TERITORIUL COMUNEI LUPSA - Prof. Mihaela Mihinda


     PREVENIREA SI COMBATEREA EFECTELOR NEGATIVE ALE INDUSTRIEI MINIERE IN ZONA SUD-ESTICA A MUNTILOR APUSENI - Prof. Mihaela Daniela Agache


     SPAŢIILE VERZI URBANE SUB PRESIUNEA INTERESELOR COMERCIALE - Prof. Marieta Goliăşie, Prof. Eugen Igelsky, Prof. Virgil Vug


     PROCESE GEOMORFOLOGICE PE VERSANTII TÂRNAVE MARI,  INTRE COPSA MICA - BLAJ - Prof. Livia Mureşan


     BIBLIOTECA BATTHYANEUM - Prof. Melania Hanciu


     CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE BAZINULUI HIDROGRAFIC AL AMPOIULUI - Prof. Marcel Araboaei, Prof. Laura Araboaei


     TOPONIMIE LOCALA - Prof. Melania Hanciu, Prof. loan Stefan Hanciu


     NEVOILE ACTUALE ALE SATULUI SARD - Prof. Marian Muntean


     CATEGORII DE TOPONIME INTALNITE IN DENUMIRE UNOR LOCALITATI DIN JUDETUL ALBA - Prof. Melania Hanciu, Prof. Ioan Ştefan Hanciu


     REPERE ISTORICE PRIVIND MINERITUL IN ZONA ZLATNA-STANIJA - Conf.univ.dr. Nicolae Luduşan


     MONUMENTE ARHITECTONICE PE TERITORIUL COMUNEI VINŢU DE JOS - Prof. loan Ştefan Hanciu


     ŞCOALA ROMÂNEASCĂ DE IERI, DE AZI ŞI IN VIITOR - Prof. Ilie Furduiu


     ASPECTE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ZONA MONTANA A JUDETULUI ALBA - Prof. Marian Munteanu


     IN MEMORIAM - PROFESORUL MARTIR ŞTEFAN MANCIULEA - Prof. Ioan Ardeleanu