Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2008

 

     IMAGE-BASED LANDSCAPE MODELING: ENVIRONMENT UNDERSTANDING AND VISUALIZATION WITH E-LEARNING FUNCTIONALITY - Athanasios Styliadis


     THE FIRST SCHOOL BOTANICAL GARDEN OF WORLD - Nicolae Luduşan, Levente Dimen, Monica Angela Bara


     POSSIBILITIES OF INTEGRATING SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS SUBJECT IN ROMANIAN HIGHER EDUCATION’S CURRICULA - Levente Dimen, Nicolae Luduşan, Monica Angela Bara


     METODE DE ANALIZĂ UTILIZATE ÎN DETERMINAREA CONTAMINĂRII CU METALE GRELE - Maria Popa

 

     POSIBILITĂŢI MODERNE DE TRASARE A CONSTRUCŢIILOR - Ioan Ienciu, Luciana Oprea, George Emanuel Voicu


     SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI INDUSTRIEI URANIFERE ÎN ROMANIA -  Teodora Bardan


     ORAŞUL ZLATNA ÎN CONTEXTUL REGENERĂRII URBANE - Marian Muntean,Veronica Constantin


     CARACTERISTICILE GEOMORFOLOGICE – PREMISĂ A ORGANIZĂRII SPAŢIULUI ÎN PARTEA DE S-E VĂII AMPOIULUI. STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL ALBA IULIA - Cosmin Apolzan, Alina Apolzan


     INFLUENŢA RELIEFULUI ŞI A ZONELOR TIP ,, AXĂ’’ ASUPRA ORGANIZARII SPATIULUI GEOGRAFIC SI A DEZVOLTARII TERITORIALE A JUDETULUI ALBA - Marcel Araboaei, Laura Araboaei


     SISTEMUL CARSTIC – ASPECTE TEORETICE - Farkas Szabolcs


     ORGANIZAREA ACTIVITĂŢILOR TURISTICE ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI LOCALE A MUNŢILOR APUSENI- Monica Nicoleta Fer


     MOGOŞ – O AŞEZARE DE MOCANI ÎN MUNŢII APUSENI - Melania Hanciu, Cornelia Bolca


     SATE-CRÂNGURI ÎN APUSENI - STRUCTURĂ ŞI TOPONIMII - Ioan Ştefan Hanciu


     EVOLUŢIA ŞI PERSPECTIVELE ÎNCĂLZIRII GLOBALE - Ioan Laţiu


     POLITICA AGRICOLĂ ŞI DE DEZVOLTARE RURAL - Marian Munteanu


     ROLUL FACTORULUI CLIMATIC ÎN EVOLUŢIA  VERSANŢILOR TÂRNAVEI  MARI ÎN SECTORUL COPŞA MICĂ-BLAJ - Livia Mureşan, Cristina Gherman


     PREZENTAREA, AMENAJAREA ŞI EXPLOATAREA TURISTICĂ A ARIILOR PROTEJATE. STUDIU DE CAZ – REZERVAŢIA GEOLOGICĂ DETUNATA GOALĂ - Cornel-Gheorghe Rresiga


     ABRUD – ORAŞUL DE AUR - Nicolae - Rusalin Sicoe


     POTENŢIALUL TURISTIC AL TERITORIULUI  ADMINISTRATIV AL ORAŞULUI CUGIR - Viorica Vlad, Nicolae Pădurean