Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2009

 

     APPLYING METHODS OF CONSTRUCTIVIST PEDAGOGY IN THE TRAINING OF ENGINEERS. QUESTIONS OF METHODOLOGY IN  DEVELOPING COURSE MATERIAL - Szepes András, Csordásné Marton Melinda


     E-ACTIVITIES  IN  RE-USABLE  GIS  APPLICATIONS - Athanasios Styliadis, Levente Dimen


     CONTAMINATIONS COEFFICIENTS OF HEAVY METALS IN AGRICULTURALLY FOOD - Maria Popa , Simona Varvara, Dorin Popa, Gabriela Albulescu


     METALOGENEZA DOMENIULUI GETIC - Nicolae Luduşan, Teodora Bardan


     SCURGEREA MEDIE LICHIDĂ ÎN BAZINUL MIJLOCIU AL  MUREŞULUI - Vasile Ştef, Teodora Cucui, Iulian Ştef


     OPTIMIZAREA EVIDENŢEI OPERAŢIUNILOR DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ - Luciana Oprea, Ioan Ienciu


     ASUPRA MODIFICĂRILOR DE ALBIE ÎN RETEAUA HIDROGRAFICĂ A MUNŢILOR TRASCĂU - Iulian Ştef, Alina Ştef


     AMENAJAREA DURABILĂ A REZERVAŢIEI NATURALE RÂPA ROŞIE - Ioan Fleacă


     PRIVIRE COMPARATIVĂ ÎNTRE PEISAJUL AGRICOL DIN 1989 ŞI CEL DIN 2010 ÎN DEALUL BILAG ŞI CULOARUL OIEJDEA-ŞARD - Marian Muntean, Ioana Maria Muntean, Veronica Constantin


     ARII CARSTICE PROTEJATE ŞI VALORIFICAREA LOR ECONOMICĂ STUDIU DE CAZ: REZERVAŢIA GEOBOTANICĂ VÂLCAN - Cornel-Gheorghe Resiga


     CATEGORII DE TOPONIME ÎNTÂLNITE ÎN DENUMIRE UNOR LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL ALBA - Melania Hanciu, Ioan Ştefan Hanciu


     SEBEŞ, ORAŞ “SUFOCAT” DE TRAFICUL RUTIER - Mioara Bulbucan, Maria Cibu


     ZONA MINIERĂ DEFAVORIZATĂ DIN JUDEŢUL ALBA. POTENŢIALUL TURISTIC, UNA DIN ALTERNATIVELY DEZVOLTĂRII DURABLE - Cornel-Gheorghe Resiga


     PEISAJUL RURAL DIN COMUNA CERGĂU d>- Alexandru Simu


     TĂURILE ROŞIEI MONTANE - NIcolae-Rusalim Sicoe


     ORGANIZAREA SPAŢIULUI GEOGRAFIC IN ZONA OCNA-MUREŞ - Paul Petcu, Iulian Călin, Alexandru Vich


     BUCIUM ŞI MOGOŞ – ÎN PREZENT ZONĂ  DEFAVORIZATĂ, ÎN VIITOR POTENŢIALĂ  DESTINAŢIE TURISTICĂ - Costea Leontin