Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2015

 

     1.   NATIVE PLATINUM IN ROMANIA: THE SINGLE OCCURRENCE - PIANU  VALLEY, SEBEŞ MTS., Gheorghe Udubaşa, Sorin Silviu Udubaşa

 

 

 

     2. MINERALOGY OF VIVIANITE FROM ROSIA POIENI; METALLOGENETIC SIGNIFICANCE, Gheorghe C.  Popescu, Gheorghe Ilinca, Antonela Neacşu

 

 

 

     3. ACUMULĂRI ŞI ZĂCĂMINTE DE METALE RARE PRIVITE PRIN PRISMA TECTONICII GLOBALE, Nicolae Luduşan

 

 

 

      4. CONSIDERAŢII PRIVIND ENDOCARTSTUL DIN PLATOUL VAŞCĂU Levente Dimen, Liviu Buzilă, Tudor Borşan

 

     5.  ASPECTE DE ORDIN GEOLOGIC ŞI GEOMORFOLOGIC ALE DEALULUI BILAG ŞI CULOARULUI OIEJDEA-ŞARD, Nicolae Luduşan, Marian Mmuntean

 

 

 

     6.  MORFODINAMICA CONTEMPORANĂ A BAZINULUI AMPOIULUI Cosmin Aapolzan, Aalina Aapolzan

 

 

 

     7. FENOMENE CARSTICE PREZENTE ÎN PERIMETRUL  MĂGURII GEOMALULUI, Ioan Ardelean

 

 

 

     8. ACHIZIŢIA, PRELUCRAREA ŞI GESTIONAREA DATELOR SPAŢIALE ÎN CONTEXTUL CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE EFECTUATE ÎN CADRUL STAŢIUNII PUŢUL TĂTARULUI, JUD. PRAHOVA, Tudor Borşan, Levente Dimen, George Emanuel Voicu

 

 

 

     9. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR DE OBSERVAŢII GPS PRIN METODA STATICĂ. STUDIU DE CAZ - STAŢIUNEA ARHEOLOGICĂ BUDUREASCA,  JUD. PRAHOVA, Tudor Bborşan, Aurelian Stelian Hila, Zoltan Ferencz

 

 

 

     10. MANAGEMENTULUI TERENURILOR DIN EXTRAVILANUL COMUNEI SÎNTIMBRU, JUDEŢUL ALBA  UTILIZÂND APLICAŢIILE GIS, Florina Voicu

 

 

 

     11. METODOLOGIA DE PUNERE ÎN PRACTICĂ A GEOREFERENŢIERII, UTILIZÂND TRANSFORMAREA AFINĂ, Tudor Borşan, Ioan Ienciu,            Luciana Opre, Larisa Filip

 

 

 

     12. PROBLEMELE VÂRSTNICILOR DIN ZONELE RURALE MONTANE, Monica Angela Bara, Maria Luduşan

 

 

 

     13. ORIGINEA CARTIERELOR OARDA DE JOS ŞI PARTOŞ, ATESTATE ÎN DOCUMENTE STRĂINE, Ioan Ştefan Hanciu

 

 

 

     14. UN MANUAL DE MAGHIARIZARE A NUMELOR ROMÂNESTI DIN 1898, Melania Hanciu, Ioan Stefan Hanciu

 

 

 

     15. INTENSITATEA VALURILOR DE CĂLDURĂ ÎN PERIOADA 1961-2013,  ÎN SUDUL ROMÂNIEI, Alexandru Simu

 

 

 

     16. TOPONIMIA COMUNEI  SÂNCEL, JUDEŢUL  ALBA, Ioan Laţiu

 

 

 

     17. VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC AL JUDEŢULUI ALBA, Mihaela Mihinda

 

 

 

     18. DESPRE PĂDURE ŞI OMENIRE, PE PLANETĂ ŞI ÎN ROMÂNIA, Nicolae Heredea

 

 

 

     19. IN MEMORIAM - DR. NICOLAIE HEREDEA