Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - P A N G E E A
 

Index Copernicus  - ICV 2017: 57.72

CEEOL   

Google Academic

ResearchBib

ErihPlus 

Directory of Open Access Journals DOAJ

Crossref - DOI:10.29302/Pangeea

ProQuest

 

 

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional