Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 
Revista 2012

 

     1. GEOLOGY AND MINING RELATIONSHIP, Gheorghe C. Popescu
 
     2. THE ROLE OF MEDIUM AND TECHNOLOGY IN PERCEPTION, RECOGNITION AND PRESENTATION OF URBAN OPEN SPACE QUALITIES - Jelena  Živković
 
     3. OICONIMELE DIN PODIŞUL SECAŞELOR - REFLECTARE A COABITĂRII POPULAŢIEI ROMÂNEŞTI CU CEA GERMANĂ ŞI MAGHIARĂ - Mircea Buza
 
     4. TOPONIMIA DEPRESIUNILOR SIBIULUI ŞI FĂGĂRAŞULUI, REFLECTARE FIDELĂ A CONDIŢIILOR GEOGRAFICE ŞI ISTORICE - Mircea Buza
 
     5. DIVERSIFICAREA CANALELOR DE DISTRIBUŢIE UTILIZABILE ÎN CIRCUITUL PRODUSELOR TURISTICE DIN ZONA MUNŢII APUSENI - Filimon Stremţan, Andreea Muntean
 
     6. FORMAŢIUNILE SEDIMENTARE DIN BAZINUL AMPOIULUI - Nicolae Luduşan
 
     7. EVIDENŢA JURIDICĂ A IMOBILELOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN - Ioan Ienciu, George Emanuel Voicu
 
     8. OPTIMIZING THE EVIDENCE OF CADASTRE AND LAND BOOK RECORDS - Luciana Oprea, George Emanuel Voicu
 
     9. CARACTERISTICILE SPECIFICE COMUNITĂŢILOR RURALE DIN MUNŢII APUSENI -  Monica Angela Bara, Maria Luduşan
 
     10. MODIFICARI GEOGRAFICE ŞI  TRANSFORMAREA PEISAJULUI ÎN ZONA ORAŞULUI ZLATNA ŞI A VĂII AMPOILULUI  DUPĂ 1990 - Laura Arăboaei, Marcel Arăboaei
 
     11. IDENTIFICAREA HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN ROSCI 0253 TRASCĂU - Octavian Muntean, Ioana Maria Muntean, Marian Muntean
 
     12. STUDIU PRIVIND FOLOSIREA FILTRELOR BIOLOGICE PENTRU EPURAREA APELOR DE MINĂ DIN ZONA MUNŢILOR APUSENI - Florin Cosma
 
     13. EVOLUŢIA POPULAŢIEI ÎN MUNŢII APUSENI ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE - Cristina Câmpean, Geanina Vancea
 
     14. CASELE TRADIŢIONALE DIN ŢARA MOŢILOR. FUNCŢIIE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA TURISMULUI - Adela Pleşa, Simona Boncuţiu
 
     15. ASPECTE DE GEOGRAFIE CULTURALĂ, STRUCTURATE CRONOLOGIC - Virgil Vug  Silviu Nicula
 
     16. PALESTINA, ŢINUT DE ISTORIE ŞI LEGENDĂ - Gabriela Angela Bankos
 
     17. PROF.UNIV.DR. MIRCEA BUZA - RETROSPECTIVA UNEI ÎMPLINIRI ÎN GEOGRAFIE -  Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ
 
     18. Recenzie de carte :DUMITRU LOŞONŢI: TOPONIME ROMÂNEŞTI CARE DESCRIU FORME DE RELIEF -  Mircea Buza