Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - P A N G E E A
 
Revista 2012

 

     1. GEOLOGY AND MINING RELATIONSHIP, Gheorghe C. Popescu
 
     2. THE ROLE OF MEDIUM AND TECHNOLOGY IN PERCEPTION, RECOGNITION AND PRESENTATION OF URBAN OPEN SPACE QUALITIES - Jelena  Živković
 
     3. OICONIMELE DIN PODIŞUL SECAŞELOR - REFLECTARE A COABITĂRII POPULAŢIEI ROMÂNEŞTI CU CEA GERMANĂ ŞI MAGHIARĂ - Mircea Buza
 
     4. TOPONIMIA DEPRESIUNILOR SIBIULUI ŞI FĂGĂRAŞULUI, REFLECTARE FIDELĂ A CONDIŢIILOR GEOGRAFICE ŞI ISTORICE - Mircea Buza
 
     5. DIVERSIFICAREA CANALELOR DE DISTRIBUŢIE UTILIZABILE ÎN CIRCUITUL PRODUSELOR TURISTICE DIN ZONA MUNŢII APUSENI - Filimon Stremţan, Andreea Muntean
 
     6. FORMAŢIUNILE SEDIMENTARE DIN BAZINUL AMPOIULUI - Nicolae Luduşan
 
     7. EVIDENŢA JURIDICĂ A IMOBILELOR ÎN SPAŢIUL EUROPEAN - Ioan Ienciu, George Emanuel Voicu
 
     8. OPTIMIZING THE EVIDENCE OF CADASTRE AND LAND BOOK RECORDS - Luciana Oprea, George Emanuel Voicu
 
     9. CARACTERISTICILE SPECIFICE COMUNITĂŢILOR RURALE DIN MUNŢII APUSENI -  Monica Angela Bara, Maria Luduşan
 
     10. MODIFICARI GEOGRAFICE ŞI  TRANSFORMAREA PEISAJULUI ÎN ZONA ORAŞULUI ZLATNA ŞI A VĂII AMPOILULUI  DUPĂ 1990 - Laura Arăboaei, Marcel Arăboaei
 
     11. IDENTIFICAREA HABITATELOR DE INTERES CONSERVATIV DIN ROSCI 0253 TRASCĂU - Octavian Muntean, Ioana Maria Muntean, Marian Muntean
 
     12. STUDIU PRIVIND FOLOSIREA FILTRELOR BIOLOGICE PENTRU EPURAREA APELOR DE MINĂ DIN ZONA MUNŢILOR APUSENI - Florin Cosma
 
     13. EVOLUŢIA POPULAŢIEI ÎN MUNŢII APUSENI ÎN PERSPECTIVA DEZVOLTĂRII DURABILE - Cristina Câmpean, Geanina Vancea
 
     14. CASELE TRADIŢIONALE DIN ŢARA MOŢILOR. FUNCŢIIE ŞI IMPACTUL LOR ASUPRA TURISMULUI - Adela Pleşa, Simona Boncuţiu
 
     15. ASPECTE DE GEOGRAFIE CULTURALĂ, STRUCTURATE CRONOLOGIC - Virgil Vug  Silviu Nicula
 
     16. PALESTINA, ŢINUT DE ISTORIE ŞI LEGENDĂ - Gabriela Angela Bankos
 
     17. PROF.UNIV.DR. MIRCEA BUZA - RETROSPECTIVA UNEI ÎMPLINIRI ÎN GEOGRAFIE -  Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ
 
     18. Recenzie de carte :DUMITRU LOŞONŢI: TOPONIME ROMÂNEŞTI CARE DESCRIU FORME DE RELIEF -  Mircea Buza