Burger menu icon
Sigla uab

P A N G E E A

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 


 
CONŢINUT
1. Gheorghe Udubaşa,  Sorin Silviu Udubaşa, Şerban Grigore Constantinescu, Victor Kuncser,   Nicoleta Popescu, Ionel Mercioniu, Marcel Feder -  MOSSBAUER, TEM/SAED ŞI INVESTIGARE XRD PRIVIND HODELE DE DEŞEURI ALE MINERILOR  DE AUR VALEA LUI STAN
2. Nicolae Luduşan,  Levente Dimen, Dorin Popa, Angela Monica Bara -  UN MODEL DE ANALIZĂ SISTEMICĂ PENTRU COMPONENTELE DE MEDIU ÎN ZONELE MINIERE METALICE
3. Dorin Popa, Doina Prodan, Marioara Moldovan, Stanca Cuc,Codruta Sarosi,Simona Varvara, Roxana Bostan, Toma Goronea - CATEVA ASPECTE PRIVIND METODE SI MATERIALE UTILIZATE PENTRU COMBATAREA UMIDITATII IN CADRELE DE PATRIMONIO
4. Roxana Bostan, Dorin Popa, Simona Varvara, Marian-Iosif Frîncu -INVESTIGAREA POLENULUI DE ALBINE CA INHIBITOR DE COROZIUNE ECO-PERIENTĂ PENTRU BRONZUL ÎN SOLUȚIE SIMULATĂ DE PLOI ACIDE
5. Gianina Elena Damian - ELIMINAREA IONIILOR DE METAL GRE DIN DRENAJUL ​​​​ACID MINERATIC GENERAT LA MINA DE AUR „ROSIA MONTANA” (ROMÂNIA), PRIN UTILIZARE SCALA CYPRINUS CARPIO CA BIOSORBENT
6. Mircea Sălcudean - ANALIZA POLUĂRII ATMOSFERICE A UNEI ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ÎN SECTORUL ÎNVĂCĂRIRII GALVANICE
7. Volumia Sîngeorzan - COMPETENȚE, MODURI ȘI MIJLOACE DE COMUNICARE A UNOR PROBLEME DE POLUARE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI NATURAL
8. Viorel Paraschiv, Cristina-Georgiana Voicu - FAKE NEWS AND THEGEOGRAFIA INDUSTRIEI ROMANE
9. Alexandru Simu - TIPOLOGIA ASEZĂRILOR RURALE SITUATE ÎN CORIDORUL TÂRNAVA MARE ÎNTRE BLAJ ȘI COPȘA MICĂ
10. Alexandru Tătar - REGIUNEA GEOGRAFICĂ, ISTORICĂ ȘI ETNO-CULTURALĂ A TRANSILVANIEI DE NORD
11. Sára Hanna Berger, Roland Banc - MĂSURAREA UNGHURILOR ASTRONOMICE CU UTILIZARE TELESCOPULUI NEWTONIAN ȘI A CAMERA DSLR
12. Levente Gulyás, Eva Hajnal - SOLUȚII DE TEHNOLOGIE DE IFORMARE ALE MAPSERVERELOR ONLINE
13. Paula Stoica, Ioan-Corneliu Marţincu, Catrinel-Raluca Giurma-Handley - DELINEAREA BANZINULUI CU UTILIZAREA MODELULUI DIGITAL DE ELEVARE ÎN ARCGIS 
14. Călina Ana Buţiu - FACTORI DETERMINANȚI A ASPIRAȚIILOR EDUCAȚIONALE ȘI OCUPAȚIONALE A ELEVILOR
15. Monica Angela Bara - PROBLEME SOCIALE ALE PERSOANELOR VÂTRÂNI DIN ROMÂNIA
16. Petronela Maria Talpaş - FAMILIE UNICOPARENTE DIN PERSPECTIVĂ A MUNCAULUI SOCIAL
17. Nicole Bach, Ileana Simona Dabu - MUNCĂ REALĂ VS MUNCĂ IDEALĂ (STUDIU CALITATIV ÎN O CAFENETĂ)
18. Ancuţa Elena Boncilă, Ileana Simona Dabu - MANAGEMENTUL CARIEREI PROFESIONALE
19. Petronela Maria Talpaş - INTEGRAREA SOCIALĂ ŞI PROFESIONALĂ A TINERILOR DIN SISTEMUL DE PROTECŢIA REZIDENTIALĂ A COPIILOR -studiu de caz judeţul Alba-
20. Erik Dobra, Éva Nagyné Hajnal - DEZVOLTAREA ȘI OPTIMIZAREA JOCULUI DE REALITATE VIRTUALĂ CU SENSOR DE MIȘCARE EXTERN AL MÂNII 
21. Alina Crișan, Mariana Balaci - MUNCĂ LA DISTANȚĂ ÎNTRE FAMILIE ȘI PANDEMIA COVID 19
22. Magdolna Eva Koncsag, Tiberiu Cândea - LUCRĂRI TOPO-CADASTRALE PRIVIND ÎNREGISTRAREA CIRCUITULUI DE CURSE „TRANSILVANIA MOTOR RING” ÎN CARTA FINARĂ
23. Magdolna Eva Koncsag, Victor Datui - LUCRARI TOPO-CADASTRALE EFECTUATE DEBORNIRI SI PERIMETRARE A INTRAVILANULUI DIN MUNICIPIUL UAT SASCHIZ JUDETUL MUREŞ 
24. Alexandru Postavaru, Ion Giurma - CERCETARE SI STUDII DE CAZ PRIVIND PIERDERILE DE APĂ ÎN REȚELE DE DISTRIBUȚIE ȘI EFECTUL LOR ASUPRA APELE SUBTERANE 

26.Marţincu, A. Zaborilă, IE Todirică, P. Stoica CR Ggiurma-Handley, Rraluca Ggiurma-Handley - ANALIZA COMPARATĂ A MODELULUI DE INFILTRAŢIE ÎN CAPTAMENT URBAN, IC 
27. Andrei Pavaleanu, Ion Giurma - DEFICIENTE SI MĂSURI DE SIGURANȚĂ SISTEME LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ - STUDIU DE CAZ
28. MIHAI TEOPENT CORCHEŞ - HARTĂ ZGOMOT, UN INSTRUMENT UTIL PENTRU URBANISME - STUDIU DE CAZ, ALBA IULIA, ROMÂNIA 
29. In memoriam: ŞERBAN DRAGOMIRESCU